Sở Nội Vụ Hà Tĩnh

Thứ 3

24

10/2017

Hôm nay

 • Thứ 4 Ngày 25/10/2017

  07:30 tại Phòng họp tầng 2, Sở Nội vụ

  Họp thẩm định thống kê kế hoạch biên chế (cả ngày)

  Thành phần: Theo giấy mời họp số 40 GM/SNV

  08:00 tại Hội trường tầng 3, Ban điều phối dự án SRDP-IWMC

  Hội thảo khởi động nghiên cứu Đánh giá tính dễ bị tổn thương liên quan đến biến đổi khí hậu

  Thành phần: Đ/c Phan Thị Tố Hoa, PGĐ; đ/c Ngô Anh Tuấn, Lái xe

  07:30 tại Hội trường Tỉnh đoàn

  Hội nghị sơ kết 2 năm TH chương trình phối hợp thanh niên

  Thành phần: Phòng TCBC

  07:30 tại UBND thị xã Hồng Lĩnh

  Dự lễ khai trương TT hành chính công 

  Thành phần: Đ/c Phan Thị Tố Hoa, PGĐ; đ/c Ngô Anh Tuấn, Lái xe

 • Thứ 5 Ngày 26/10/2017

  07:30 tại Phòng họp tầng 2, Sở Nội vụ

  Họp thẩm định thống kê kế hoạch biên chế (cả ngày)

  Thành phần: Theo giấy mời họp số 40 GM/SNV

 • Thứ 6 Ngày 27/10/2017

 • Thứ 7 Ngày 28/10/2017

Lịch trong tuần

Thời gianThành phầnNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30Theo giấy mời họp số 40 GM/SNV

Họp thẩm định thống kê kế hoạch biên chế (cả ngày)

Sở Nội vụPhòng họp tầng 2, Sở Nội vụ
08:00Đ/c Trần Huy Liệu, Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc, Đ/c Dũng, Đ/c Nga

Làm việc với Đại diện Dự án FCB

Sở Nội VụHội trường Tầng 3, Sở Nội vụ
16:30GĐ sở, phòng TCBC, Ban TCTU, Đảng ủy khối CQ tỉnh, VP UBND tỉnh, Sở LĐTBXH, Sở TC, trường CĐ Việt Đức

Họp thống nhất phương án tham mưu nhân sự của Trường Cao đẳng nghề Việt Đức

Sở Nội vụPhòng họp tầng 2, Sở Nội vụ

Lịch trong ngày