03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Ngày ban hành 10-10-2014
Người ký Trần Thị Hà,Doãn Mậu Diệp;Nguyễn Thành Cung
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Đính kèm
pdf03-2014-TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH-HCTH03-2014-TTLT-BNV-BQP-BLDTBXH-HCTHDownload