16/ 2015/QĐ-UBND

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 16/ 2015/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế xét tôn vinh "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
Ngày ban hành 15-04-2015
Người ký Võ Kim Cự
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfQDQP16_2QDQP16_2Download