288/HD-BTDKT

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 288/HD-BTDKT
Trích yếu Hướng dẫn Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017
Ngày ban hành 31-10-2017
Người ký Nguyễn Văn Tuần
Chức vụ Phó Giám đốc Sở- Trưởng ban TĐKT
Cơ quan ban hành Ban Thi đua Khen thưởng
Đính kèm