41/2015/NĐ-CP

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 41/2015/NĐ-CP
Trích yếu Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", Thầy thuốc Ưu tú"
Ngày ban hành 05-05-2015
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf41.signed41.signedDownload