55/QĐ-SNV

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 55/QĐ-SNV
Trích yếu Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thi đua - Khen thưởng
Ngày ban hành 06-04-2014
Người ký Nguyễn Phi Quang
Chức vụ Giám đốc Sở
Cơ quan ban hành Sở Nội vụ
Đính kèm
pdf55_TDKT55_TDKTDownload