85/2014/NĐ-CP

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 85/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Ngày ban hành 10-09-2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm