PrintAa

Kết quả thực hiện của UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc xử lý các tập thể, cá nhân liên quan đến bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa vụ Xuân 2017.

21/08/2018
pdf148bc.signed148bc.signedDownload