PrintAa

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng

19/11/2015
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, ngày 19/11, các đại biểu Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng. Đồng thời Quốc hội tiến hành thảo luận về Luật Dược (sửa đổi) và Luật Đấu giá tài sản.


Luật An toàn thông tin mạng là bộ luật đầu tiên được Quốc hội khóa XIII xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Trước đó, ngày 29/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật An toàn thông tin mạng.

Trong quá trình thảo luận, đã có 12 đại biểu Quốc hội phát biểu. Các ý kiến tập trung vào những nội dung như: Tên gọi của Luật, phạm vi điều chỉnh và việc giải thích từ ngữ; việc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng; ngăn chặn, xử lý việc rao bán trái phép thông tin cá nhân trên mạng, phát tán tin nhắn rác; bảo vệ thanh thiếu niên trước tác động tiêu cực của thông tin trên mạng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; phân loại cấp độ an toàn thông tin của hệ thống thông tin.

Bên cạnh đó là các ý kiến về việc giao Ban Cơ yếu Chính phủ chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý Nhà nước về mật mã dân sự; về hợp tác quốc tế trong an toàn thông tin mạng…

Trong chương trình làm việc hôm nay, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An toàn thông tin mạng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Dược (sửa đổi). Buổi chiều, các đại biểu thảo luận tại tổ dự thảo Luật Dược (sửa đổi).

Cũng trong chương trình làm việc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Đấu giá tài sản.

Theo http://baochinhphu.vn/