PrintAaa

Tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 6 của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh

10:13 14/06/2021

(Baohatinh.vn) - Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có Thông báo số 120-TB/TU ngày 14/6/2021 về việc tạm hoãn tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021.

Theo lịch công tác của Tỉnh ủy, sáng ngày 15/6/2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, cả hệ thống chính trị phải tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch, cuộc tiếp dân định kỳ tháng 6 năm 2021 tạm hoãn.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết, thực hiện.

Nguồn: baohatinh.vn