PrintAa

Kết quả chấm phúc khảo vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019

30/11/2019
pdf34._Thong_bao_ket_qua_cham_phuc_khao_vong_1(30.11.2019_08h21p53)_signed34._Thong_bao_ket_qua_cham_phuc_khao_vong_1(30.11.2019_08h21p53)_signedDownload
pdf34._Ket_qua_cham_phuc_khao34._Ket_qua_cham_phuc_khaoDownload