PrintAa

Kết quả điểm thi (vòng 2) kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019 và việc nhận đơn phúc khảo

09/12/2019
pdfThong_bao_ket_qua_thi_Vòng_2_Chuyên_viên_chínhThong_bao_ket_qua_thi_Vòng_2_Chuyên_viên_chínhDownload