PrintAa

Quy chế tuyển dụng và Quyết định Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập cho thí sinh dự xét tuyển Viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh

04/06/2020
pdfQuy_che_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(1)Quy_che_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(1)Download
pdfQD_phe_duyet_danh_muc_tai_lieu_on_tap(04.06.2020_16h13p29)_signedQD_phe_duyet_danh_muc_tai_lieu_on_tap(04.06.2020_16h13p29)_signedDownload
pdfDanh_muc_tai_lieu_on_tap_cho_thi_sinh_du_tuyen_vien_chuc_nam_2020(04.06.2020_16h13p29)_signedDanh_muc_tai_lieu_on_tap_cho_thi_sinh_du_tuyen_vien_chuc_nam_2020(04.06.2020_16h13p29)_signedDownload