PrintAaa

Triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên Viên chính năm 2020 (Lần 1)

14:49 01/01/2021
pdf31.12.2021.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_CVC_(lan_1)31.12.2021.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_CVC_(lan_1)Download