PrintAaa

Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển công chức, viên chức năm 2020 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

15:18 12/04/2021
pdfTB-trieu-tap-thi-sinh-xet-tuyen-140(12.04.2021_14h45p44)_signedTB-trieu-tap-thi-sinh-xet-tuyen-140(12.04.2021_14h45p44)_signedDownload