PrintAa

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

11:30 30/09/2021

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Đảng ủy Sở Nội vụ đã tổ chức điểm cầu học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các tổ chức đoàn thể và toàn bộ đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Nội vụ.

Điểm cầu học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh tại Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, các đảng viên, quần chúng nghiêm túc, tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh.

Sau khi nghe kết luận của đồng chí Bí thư tỉnh ủy – Hoàng Trung Dũng, đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đã chỉ đạo 03 Chi bộ còn lại tổ chức quán triệt nội dung của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đến toàn thể đảng viên, quần chúng đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả./.

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Thị Thúy An, Ủy viên BCH  Đảng ủy Sở Nội vụ.