PrintAa

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

13/01/2021

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Công văn số 87-CV/TU ngày 03/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo một số nội dung về học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025; Công văn số 35-CV/BTG ngày 11/01/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc đôn đốc triển khai học Nghị quyết, ngày 12/01/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở Nội vụ. Đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị và đồng chí Trần Đình Hưng, Quyền Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm báo cáo viên.

Đồng chí Trần Đình Hưng, Quyền Trưởng phòng Khoa giáo - Văn hóa, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm báo cáo viên

Với mục đích nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giúp đảng viên, công chức, viên chức nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị quyết đại hội, tạo niềm tin, quyết tâm và góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Hội nghị đã quán triệt đầy đủ nội dung trong các Nghị quyết.

 

(Đồng chí Mai Trường Sinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu quán triệt tại Hội nghị)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI. Đồng thời, chỉ đạo các Chi bộ và các đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để học tập, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

 Tin, bài, ảnh: Nguyễn Thị Thúy An - Đảng ủy viên, Chuyên viên phòng XDCQ&TCBC