PrintAa

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13/05/2019


Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 12/02/2019 về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 191-KH/ĐUS ngày 21/3/2019 của Đảng ủy Sở Nội vụ về triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; sáng ngày 02 tháng 5, Đảng bộ Sở Nội vụ long trọng tổ chức Hội nghị tuyên dương tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chào cờ đầu tháng.

Hội nghị đã nghe các Báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh và đại diện cá nhân được tuyên dương.

Đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Quần chúng Trần Thị Nga, Chuyên viên Phòng CCHC@&QLVTLT báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy Sở Nội vụ đã thống nhất xét chọn và ra quyết định tuyên dương 01 tập thể và 04 cá nhân tại Hội nghị.

Về tập thể: Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh;

Về cá nhân, đã tuyên dương đại diện của 04 Chi bộ gồm: Đồng chí Cù Huy Cẩm (Chi bộ Nội vụ); đồng chí Bùi Thị Loan (Chi bộ Ban Tôn giáo); đồng chí Nguyễn Thị Hà (Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh) và quần chúng ưu tú Trần Thị Nga, Chuyên viên Phòng CCHC&QLVTLT.

Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó BTĐU, Phó Giám đốc Sở tặng hoa và giấy khen cho các tập thể và cá nhân được tuyên dương

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã chúc mừng tập thể và cá nhân được vinh dự tuyên dương và phát động đợt thi đua từ nay đến cuối năm 2019 như sau:

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

1. Mục tiêu thi đua:

Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong tất cả công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan sở Nội vụ; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Thông qua phong trào thi đua, rèn luyện nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm của mỗi công chức, viên chức, người lao động; tăng cường sự đoàn kết, phối hợp, trao đổi, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực công tác của sở; xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua.

2. Nội dung

2.1. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Tổ chức nhà nước 28/8/2019, ngày truyền thống thi đua yêu nước 11/6/2019 gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của người. Thời gian thực hiện từ nay đến ngày 02/9/2019.

Nội dung: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện tốt đạo đức văn hóa công vụ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng cương đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực công tác.

2.2. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019). Thời gian thực hiện từ ngày 03/9/2019 đến ngày 15/12/2019.

Nội dung: Thi đua thực hiện hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị Sở Nội vụ năm 2019 theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức văn hóa công vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, phòng chống tham nhũng.

3. Giải pháp thực hiện:

Tập thể lãnh đạo và các phòng, đơn vị trực thuộc sở, các tổ chức đoàn thể và toàn thể cá bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu Chiến binh vững mạnh, cùng Đảng ủy, Lãnh đạo Sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn sở chấp hành và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc theo quy định; nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian quy định, tránh sách nhiễu, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá vai trò lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tập thể lãnh đạo, cấp ủy đảng bộ, chi bộ và người đúng đầu các phòng, đơn vị. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện quy định về nêu gương, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức văn hóa công vụ…

Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực đặc biệt là điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chi Minh; kịp thời tổ chức tôn vinh khen thưởng để tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ Sở Nội vụ.

 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Phát huy kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm và thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hãy nỗ lực phấn đấu thi đua về đích sớm toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2019./.
                                                                                                                                                              Mai Trường Sinh
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh