PrintAa

ĐẢNG BỘ SỞ NỘI VỤ TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh 6 tháng đầu năm 2020

01/07/2020

       Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai học tập chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 237-KH/ĐUS, ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020, Đảng bộ Sở Nội vụ đã chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các Chi bộ trực thuộc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh theo chuyên đề năm 2020; đồng thời đánh giá kết quả việc thực hiện cam kết, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu học tập 06 tháng đầu năm 2020.

       Sáng ngày 01/7/2020, Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Lễ tuyên dương 05 tập thể và 05 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở, đồng chí Mai Trường Sinh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên Đảng bộ Sở Nội vụ.

(Quang cảnh Lễ Tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh)

        Tại buổi lễ, đại diện 01 tập thể (Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Chi bộ Thi đua khen thưởng) và đồng chí Lê Thị Hoa – Đảng viên Chi bộ Nội vụ đã báo cáo thành tích đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh trong 06 tháng đầu năm 2020.

(Đại diện tập thể, cá nhân trình bày Báo cáo thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh)

(Các tập thể và cá nhân được tuyên dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh)

       Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Thị Tố Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đánh giá cao tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong toàn Sở thời gian qua trong việc lựa chọn những nội dung đăng ký “học tập” và thực hiện việc “làm theo” Bác đảm bảo sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể và đạt được những kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời cũng nêu rõ một số tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

(Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát động thi đua)

         Đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đã phát động phong trào thi đua, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục nỗ lực, phấn đấu giành thêm nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành trong thời gian tới./.

                                                                                                                         Tin, bài, ảnh: Nguyễn Thị Thúy An, Chi ủy viên, Chi bộ Nội vụ