PrintAa

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phối hợp với Sở Nội vụ, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2019

05/11/2019

Ngày 31/10/2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp phối hợp với Sở Nội vụ, tổ chức Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ cho gần 50 đối tượng là Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Ban.

 

(Hình ảnh tổng thể Hội nghị tập huấn công tác văn thư lưu trữ năm 2019)

Tại lớp tập huấn, được phân công của Ban Giám đốc Sở Nội vụ, bà Hồ Thị Niêm Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính – Văn thư lưu trữ đã hướng dẫn   triển khai những nội dung cơ bản về công tác văn thư, lưu trữ: Trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác văn thư, lưu trữ; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử); quản lý văn bản đi, văn bản đến: Văn bản giấy và văn bản điện tử; chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ; quy định về chỉnh lý tài liệu giấy; việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị,… Đồng thời cũng tại buổi tập huấn báo cáo viên đã giải đáp những thắc mắc về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các học viên.

Thông qua lớp tập huấn, đã giúp các học viênnắm bắt được những kiến thức cơ bản cũng như những kỹ năng về công tác văn thư, lưu trữ; nhất là công tác văn thư điện tử, lưu trữ điện tử theo tinh thần của Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức. Từ đó góp phần đưa công tác văn thư lưu trữ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh từng bước đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

          Tin, bài, ảnh: Hồ Thị Niêm

Chuyên viên Phòng CCHC&VTLT, Sở Nội vụ