PrintAa

Bộ Nội vụ công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ

20/10/2017
Chiều ngày 17/10, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Lễ công bố.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng
chụp ảnh lưu niệm với 
4 đồng chí được bổ nhiệm chức vụ mới.

Tham dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ; lãnh đạo và công chức, viên chức các đơn vị: Thanh tra Bộ; Vụ Công chức - Viên chức; Trung tâm Thông tin và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
 
Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh công bố các quyết định bổ nhiệm.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh đã công bố các quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức danh lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ:

Quyết định số 2665/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Tuấn, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ;
Quyết định số 2666/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức;
Quyết định số 2667/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin;
Quyết định số 2668/QĐ-BNV ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng 4 đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm.
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ 
đối với 4 đồng chí vừa được nhận quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu chúc mừng 4 đồng chí được nhận quyết định bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, trong một năm nỗ lực và quyết liệt kiện toàn bộ máy lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ luôn xác định công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đến nay tất cả các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ đã có người đứng đầu. Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục kiện toàn chức danh cấp phó của người đứng đầu các đơn vị, tiếp tục bổ sung quy hoạch cán bộ, chuẩn bị lực lượng cán bộ kế cận. Công tác cán bộ phải thực hiện đúng quy định của Đảng và của Nhà nước, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, lựa chọn đúng người, giao đúng việc, từ đó hiệu quả công tác của cơ quan, đơn vị mới ngày được nâng cao.

Giao nhiệm vụ cho 4 đồng chí, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tân lãnh đạo các đơn vị cần: Tăng cường trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được Bộ trưởng, các đồng chí Thứ trưởng phụ trách giao, quán xuyến công việc, lãnh đạo tập thể xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị ngày càng tốt hơn; Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở đơn vị mình, tạo được sự phát triển đồng bộ trong công tác cán bộ, chuẩn bị tốt lớp cán bộ kế cận, tránh tình trạng hụt hẫng, gián đoạn khi cần điều động, luân chuyển hoặc giải quyết chế độ thì không có người thay thế. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách các đơn vị tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các đồng chí mới được bổ nhiệm để các đồng chí sớm trưởng thành, vững vàng hơn trên cương vị công tác mới.
 
Ông Nguyễn Hữu Tuấn - tân Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ phát biểu cảm nghĩ.
 
Ông Trương Hải Long - tân Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức phát biểu sau khi nhận quyết định bổ nhiệm.
 
Ông Nguyễn Thanh Bình - tân Giám đốc Trung tâm Thông tin cảm ơn sự tin tưởng của tập thể lãnh đạo Bộ. 
 
Ông Phạm Huy Giang - tân Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu cảm nghĩ.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, từng đồng chí tân lãnh đạo đã phát biểu cảm nghĩ và hứa với Bộ trưởng luôn nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm quản lý, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh để có thể hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
Tập thể công chức Thanh tra Bộ Nội vụ chúc mừng tân Chánh Thanh tra Nguyễn Hữu Tuấn.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cùng tập thể công chức Vụ Công chức-Viên chức
chúc mừng tân Vụ trưởng Trương Hải Long.

 
Đại diện tập thể công chức, viên chức Trung tâm Thông tin chúc mừng tân Giám đốc Nguyễn Thanh Bình.
 
Phó Trưởng ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh chúc mừng 4 đồng chí vừa được bổ nhiệm.
 
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Thành chúc mừng các đồng chí vừa được bổ nhiệm.
 
Ban quản lý Dự án hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
chúc mừng tân Vụ trưởng Trương Hải Long.


            Nam Phong

Theo http://www.moha.gov.vn