PrintAa

Bộ Nội vụ nhận Cờ thi đua của Chính phủ

21/05/2019
Ngày 19/5/2019, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã tổ chức Lễ phát động và trao tặng cờ thi đua, bằng khen của Chính phủ cho các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động phong trào thi đua 
"Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở".

 
Dự Lễ phát động, có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương; Thường thực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.
 
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ phát động phong trào thi đua.

 

Cùng dự có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ngoài ra, dự Hội nghị còn có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Bí thư Tỉnh ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội ở Trung ương; các thành viên Hội đồng TĐKT Trung ương; Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng TĐKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; lãnh đạo các vụ, phòng, ban, cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT.
 
Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu phát động phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa đi vào thực chất, còn một bộ phận cán bộ công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm với dân, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới, gây bức xúc trong nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần xóa bỏ ngay thứ văn hóa không nhúc nhích, “nước đến chân mới nhảy”, đợi nhắc thì làm, sáng cắp ô đi chiều cắp về, rời nhiệm sở trong giờ làm việc không có lý do chính đáng, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân.

Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải đi đầu, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công sở, thi đua thực hiện giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, làm việc khoa học, kỷ cương, kỷ luật hành chính; tôn trọng, lắng nghe, tận tình với người dân; hợp tác chặt chẽ, tương trợ với đồng nghiệp. Cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức hãy phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, đoàn kết, chung sức, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ, dốc lòng phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc.
 
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ.

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương đã phát biểu thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các phong trào trong thời gian tới. 
 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của các cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, khối thi đua các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương.
 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao cờ thi đua cho 11 tỉnh, thành phố
tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.
 
Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng trao cờ thi đua cho Bộ Nội vụ 
và 11 bộ, ban, ngành, doanh nghiệp Trung ương.
 
Đồng chí Trần Quốc Vượng chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện 12 tập thể
được tặng cờ thi đua của Chính phủ năm 2018.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể 
thuộc cụm thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 
cho 16 tập thể thuộc cụm thi đua bộ, ban, ngành Trung ương.

 
Đại biểu dự Lễ phát động.

            Nam Phong
Theo http://www.moha.gov.vn