PrintAa

Cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy

20/09/2016

(Baohatinh.vn) - Chiều 20/9, Ban Quản lý Dự án “Tăng cường tác động của cải cách hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2012 – 2016 tổ chức hội nghị tổng kết, báo cáo kết quả. Cùng dự có lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính (CCHC) Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải.

 

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Được sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), Dự án “Tăng cường tác động của CCHC ở tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2012-2016 hướng tới giải quyết 2 mục tiêu căn bản: nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân và tổ chức ở các cấp qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông (MC/MCLT); nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Phó Giám đốc Sở Nôi vụ Phan Tố Hoa báo cáo các kết quả dự án

Sau hơn ba năm thực hiện, từ giai đoạn khảo sát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ CBCCVC, thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực thi công vụ, đến nay, các sản phẩm chính của dự án đã được hoàn thiện, bao gồm: Sổ tay hướng dẫn xây dựng cơ cấu công chức theo vị trí việc làm (VTVL); phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC; phần mềm hỗ trợ hoạt động tại bộ phận MC/MCLT cấp huyện, cấp xã; phần mềm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cấp sở, ngành; bộ tài liệu bồi dưỡng cho CBCC về công tác CCHC các cấp; bộ tài liệu bồi dưỡng công chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MC/MCLT.

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Trưởng phòng Nội vụ Huyện Cẩm Xuyên Nguyễn Trọng Thụ: Sau khi được tỉnh chọn để thực hiện dự án, huyện đã bố trí gần 2 tỷ đồng để thực hiện; BQL Dự án đã hỗ trợ nhiều thiết bị cơ sở vật chất khác phục vụ tại bộ phận MC/MCLT.

Theo đánh giá, dự án đã đạt được những kết quả đáng kể trong công tác CCHC, quá trình thực hiện đã bám sát chương trình tổng thể CCHC nhà nước của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt, dự án đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức ở địa phương thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức theo VTVL; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý nhà nước, hoạt động tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công cho người dân và tổ chức.

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - cán bộ Chương trình UNDP đánh giá: Hà Tĩnh là tỉnh triển khai dự án muộn hơn so với Bắc Giang, Đà Nẵng, Cần Thơ – 4 tỉnh thực hiện dự án, song lại là tỉnh cho kết quả đầy đủ và tổng kết dự án sớm nhất. Để phát huy tốt kết quả, bà kiến nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm giải quyết tốt các kiến nghị của địa phương về CCHC; triển khai tiếp các kết quả dự án như áp dụng vào việc vận hành trung tâm hành chính công các cấp.

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Đồng quan điểm với bà, Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng cho rằng, sản phẩm mà Hà Tĩnh đạt được đã tác động tích cực đến công tác CCHC, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy. Dưới góc độ cơ quan quản lý, mong muốn các kết quả đã đạt được sẽ được vận hành bền vững trong bộ máy hành chính ở tỉnh Hà Tĩnh; thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với Bộ Nội vụ để duy trì, phát huy tốt các kết quả của dự án cũng như công tác CCHC nói chung.

Bày tỏ vui mừng trước những kết quả dự án cũng như đánh giá của UNDP, đại diện Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh khẳng định: Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung cao cho công tác CCHC, trong đó có việc thực hiện các hợp phần của dự án. Vì vậy, dự án đã có nhiều hỗ trợ quan trọng đối với các chuyển biến trong CCHC.

cai cach hanh chinh nang cao hieu qua hoat dong cua bo may

Để phát huy tốt những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ của CCHC, tiếp tục hoàn thiện các sản phẩm của dự án nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở thực hiện Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong Bộ Nội vụ tạo điều kiện về thực hiện thí điểm cải cách tổ chức bộ máy; đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm thành lập trung tâm hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công một số đơn vị cấp huyện; xây dựng đề án hỗ trợ các xã khó khăn được đầu tư, xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế MC/MCLT quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg.

Mạnh Hà

Theo bao hatinh.vn