PrintAa

Chi bộ Ban Tôn giáo và Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh

11:17 05/10/2021

 * Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUS ngày 19/8/2021 của Đảng ủy Sở Nội vụ, chiều ngày 04/10/2021, Chi bộ Ban Tôn giáo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết,  Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 10 cho toàn thể đảng viên, công chức trong Chi bộ. Hội nghị được tổ chức đảm bảo nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. 

 Tại hội nghị, đảng viên, công chức trong chi bộ đã được nghe đồng chí Bùi Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025"; Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngoài ra, các chỉ thị, kết luận của trung ương về tăng cường lãnh đạo đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030; công tác xây dựng gia đình; công tác phòng chống HIV/AIDS; công tác phòng cháy, chữa cháy; đối với tín dụng chính sách xã hội; công tác người Việt Nam ở nước ngoài; công tác phòng, chống tội phạm ma túy đã được gửi trực tiếp đến các đảng viên, công chức bằng văn bản để nghiên cứu và thực hiện.

  Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Quốc Khánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban khẳng định: Việc học tập, quán triệt Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh lần này hết sức quan trọng và thiết thực; là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cho đảng viên và công chức của chi bộ nắm vững nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận; từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong thời gian tới.

 * Sáng 05/10/2021, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh trong thời gian qua.
 
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
 Tại Hội nghị, cán bộ đảng viên và quần chúng lần lượt được nghe đồng chí Nguyễn Thị Thái Hòa, Trưởng phòng Hành chính - Bảo quản và khai thác của Trung tâm quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án “ Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”; đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó bí thư Chi bộ quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Bí thư chi bộ quán triệt Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và những năm tiếp theo.
 

 

Đồng chí Đinh Thị Cẩm Thơ, Phó bí thư Chi bộ quán triệt Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh.

Kết luận Hội nghị, Bí thư Chi bộ Bùi Hồng Lĩnh khẳng định: Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh được quán triệt lần này hết sức quan trọng và thiết thực. Đây cũng chính là cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, là cơ sở để Chi bộ thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, cán bộ, công chức, viên chức luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công; kết quả làm việc phải có sản phẩm cụ thể; chú trọng và quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong công việc, phấn đấu rèn luyện để trở thành những đảng viên có cả đức và tài; có quan điểm rõ ràng đối với việc mới, việc khó; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; khuyến khích cán bộ, viên chức giám nghĩ, giám làm trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác đánh giá đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng và của cơ quan.
     

       Tin, bài, ảnh:  Võ Văn Ninh (Ban Tôn giáo); Bùi Thị Hoài Thương (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh).