PrintAa

CHI BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020

22/06/2020

Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 07/01/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai học tập chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 237-KH/ĐUS, ngày 30/01/2020 của Đảng ủy Sở Nội vụ về việc triển khai học tập chuyên đề năm 2020, Chi bộ Nội vụ tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Chỉ ủy, toàn thể cán bộ, đảng viên của Chi bộ Nội vụ.

(Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Nội vụ Chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề)

Tại hội nghị, Chi ủy đã thông qua tình hình thời sự chính trị - tư tưởng trong nước và trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giới thiệu đến các đảng viên toàn bộ nội dung của chuyên đề: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

(Quang cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề)

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi các nội dung có liên quan với 07 ý kiến tham gia trực tiếp, trong đó chủ yếu đi sâu phân tích làm rõ và đề xuất các giải pháp vận dụng các nội dung của chuyên đề trong thực hiện các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách và xây dựng khối đại đoàn kết trong Đảng ủy, Chi ủy, xây dựng cơ quan thời gian tới.

(Các đảng viên trình bày tham luận tại Hội nghị chuyên đề)

(Đồng chí Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở,Bí thư Chi bộ kết luận hội nghị chuyên đề)

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi ủy đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ Đảng và các đảng viên trong Chi bộ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu để học tập, vận dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Tin, bài ,ảnh: Nguyễn Thị Thúy An, Chi ủy viên Chi bộ Nội vụ.