PrintAa

CHI BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2022

21/02/2020

Thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 20/9/2019 của Đảng ủy  khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 193-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn bản số 329-CV/ĐUS ngày 12/02/2020 của Đảng bộ Sở Nội vụ về việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, chiều ngày 20/02/2020, Chi bộ Nội vụ đã tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.

(Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội)

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Nội vụ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Sở đã nỗ lực bám sát chương trình công tác, tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng Đảng, cơ quan, tổ chức đoàn thể  thường xuyên được quan tâm, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của ngành.Công chức, đảng viên Chi bộ có tư tưởng ổn định, đoàn kết, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội cũng nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp khắc phục.

(Quang cảnh Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022)

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều vấn đề, nhiều giải pháp cụ thể, sát thực để nâng cao hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị như rà soát, đánh giá cụ thể chất lượng tham mưu của từng cán bộ, đảng viên để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí nhân sự phù hợp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

(Các Đảng viên trình bày tham luận tại Đại hội)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Phi Quang - Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao kết quả mà Chi bộ đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, đồng thời định hướng các chỉ tiêu, giải pháp cho Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của ngành Nội vụ trong hệ thống chính trị của tỉnh.

(Đồng chí Nguyễn Phi Quang, Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở phát biểu chỉ đạo Đại hội)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm 03 đồng chí, trong đó có Bí thư, 01 Phó Bí thư và 01 chi ủy viên. Đồng thời, thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 với tinh thần phát huy vai trò lãnh đạo của Chi ủy đối những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những khó khăn, hạn chế, xây dựng Chi bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực tham mưu của đảng viên, phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và xây dựng chi bộ vững mạnh.

(Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2020-2022 lên nhận nhiệm vụ)

Đại hội đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy truyền thống của Chi bộ Nội vụ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Chi bộ Nội vụ đã đề ra./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

 

Tin, ảnh: Nguyễn Thị Thúy An, Chuyên viên phòng CXCQ&TCBC