PrintAa

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

07/06/2019

Chiều 6/6, đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Nữ Y làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ về công tác cải cách hành chính trên địa bàn giai đoạn 2015 - 2018.

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y chủ trì buổi làm việc

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã kịp thời ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đảm bảo các nội dung theo quy định. Sở cũng đã xây dựng 19 sáng kiến về CCHC, trong đó có nhiều sáng kiến có tính thực tiễn, được áp dụng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung báo cáo kết quả công tác CCHC giai đoạn 2015 - 2018

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Sở Nội vụ đã thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy trình, danh mục TTHC, đảm bảo 100% TTHC được công khai rõ ràng, đầy đủ.

Kết quả đánh giá, tiếp nhận, giải quyết TTHC đạt tỷ lệ cao. Riêng năm 2018, Sở Nội vụ đã giải quyết và trả kết quả 606/609 hồ sơ. Ngoài ra, các nội dung cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính cũng được sở thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang: Mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn thời gian tới

Với nhiệm vụ cơ quan thường trực CCHC của tỉnh, Sở Nội vụ đã chủ động tham mưu và phối hợp với các sở, ngành thực hiện tốt các lĩnh vực của CCHC; chủ trì thực hiện tốt các nhiệm vụ của dự án “Tăng cường tác động CCHC tỉnh Hà Tĩnh” giai đoạn 2012 - 2016; tổ chức 38 lớp bồi dưỡng cho 1.140 cán bộ công chức viên chức liên quan...

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng: Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp đơn vị liên quan tham mưu tỉnh ban hành chính sách đặc thù cho cán bộ bảo vệ rừng chuyên trách; cán bộ Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh; đội ngũ nghệ sỹ, nghệ nhân chưa đến tuổi nghỉ hưu

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ có nơi, có thời điểm chưa thực sự quyết liệt; thiếu chủ động trong việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến, thực hiện TTHC qua bưu chính công ích; năng lực của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức sở chưa đồng đều; công tác thanh tra, giám sát thiếu thường xuyên...

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác HĐND tỉnh đã phân tích những kết quả đạt được, cũng những hạn chế trong thực hiện các lĩnh vực CCHC của Sở Nội vụ trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao sự chủ động, tham mưu tích cực, trách nhiệm của ngành nội vụ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ CCHC ngay tại cơ quan và trong thực hiện nhiệm vụ CCHC chung của tỉnh thời gian qua.

Chủ động tham mưu ban hành, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong cải cách hành chính

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục chủ động, mạnh dạn trong tham mưu ban hành, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ CCHC của tỉnh nhà.

Cùng với đó, tiếp tục bám sát thực hiện nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức gắn với nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu. Chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, hành chính; xây dựng cơ chế giám sát, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm. Tiếp tục quan tâm chính sách, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành nội vụ từ tỉnh đến cơ sở...

Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp những ý kiến của đại biểu tại cuộc làm việc báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Theo http://baohatinh.vn