PrintAaa

Công tác Xóa nạn mù chữ ở những năm 90

09:39 09/09/2021

Sau ngày 02/9/1945, chính quyền nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đối mặt với nhiều khó khăn, nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm bủa vây tứ phía. Đặc biệt, có đến 95% dân số không biết chữ. Cứ trong 100 người dân thì có 3 trẻ em từ 8 đến 16 tuổi được đi học và 2 người lớn biết chữ, còn 95 người không được đi học. Nếu đi sâu vào các làng mạc, các thôn xóm xa thành thị và nhất là vùng núi thì có nơi không một người biết chữ.

Một ngày sau khi giành được độc lập (ngày 03/9/1945), trong buổi họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương mở chiến dịch chống nạn mù chữ, tiêu diệt giặc dốt, coi đó là nhiệm vụ cấp bách thứ hai trong 6 nhiệm vụ cấp bách của chính quyền. Bác Hồ đã nói "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" và nhấn mạnh "Dốt là dại, dại thì hèn. Vì vậy, không chịu dại, không chịu hèn, cho nên thanh toán nạn mù chữ là một trong những việc cấp bách và quan trọng của Nhân dân các nước dân chủ mới".

Cách đây tròn 30 năm, để thực hiện Chỉ thị số 01/HĐBT ngày 02/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng về công tác xóa nạn mù chữ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 16/10/1991 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống nạn mù chữ - Phổ cập giáo dục tiểu học; trong Quyết định đã cử 15 đồng chí tham gia vào Ban Chỉ đạo và yêu cầu: “Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo công tác chống nạn mù chữ - chống nạn thất học - phổ cập giáo dục tiểu học theo văn bản pháp luật của Nhà nước”.

                  

Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 16/10/1991 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống nạn mù chữ - Phổ cập giáo dục tiểu học

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Xóa nạn mù chữ (Ngày 08/9), Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh giới thiệu đến quý độc giả tài liệu lưu trữ: “Quyết định số 176/QĐ-UB ngày 16/10/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh”. Tài liệu thuộc Phông Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, hiện đang được lưu trữ và bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, trân trọng kính mời quý độc giả đến khai thác./.

Tin, bài, ảnh: Nguyễn Thị Thái Hòa, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh