PrintAa

Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật

20/08/2018

Sáng ngày 15/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật với sự tham dự của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Trần Thị Hà, Nguyễn Duy Thăng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Hội nghị.

 

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu khai mạc Hội nghị
 

 

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định, công tác xây dựng thể chế, xây dựng chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chính vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế cần chủ động tham mưu giúp Bộ trưởng, phối hợp tốt với các đơn vị và kịp thời báo cáo với Bộ trưởng khi được yêu cầu về tiến độ xây dựng Luật và các văn bản quy phạm pháp luật. 
 

Để thực hiện tốt công tác xây dựng pháp luật Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị khi xây dựng chính sách, pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật cần chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp trong suốt quá trình xây dựng và trình văn bản; cần mời thêm các chuyên gia là những người có kinh nghiệm, am hiểu về lĩnh vực, nội dung liên quan đến văn bản đang xây dựng để tham gia soạn thảo, góp ý trong quá trình xây dựng văn bản. 
 

Đối với các đơn vị chủ trì, Bộ trưởng cũng yêu cầu cần chủ động tổ chức thực hiện các công việc liên quan để đảm bảo tiến độ đã đăng ký và chất lượng văn bản. Chủ động lập kế hoạch, xác định lộ trình các mốc tiến độ, các bước xây dựng, trình văn bản theo tháng, báo cáo Lãnh đạo Bộ phụ trách và thông báo cho Vụ Pháp chế biết, theo dõi. Vụ Pháp chế cần cử người tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập ngay từ đầu và trong suốt quá trình xây dựng, trình văn bản.
 

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn đã trình bày dự thảo báo cáo về việc xây dựng các dự án Luật và văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ đang chủ trì xây dựng.
 

Vụ trưởng Vụ Pháp chế Phạm Đức Toàn trình bày dự thảo báo cáo tại cuộc họp
 

 

Thảo luận tại Hội nghị, các ý kiến góp ý chủ yếu tập trung làm rõ về lộ trình và các bước thực hiện; phân công nhiệm vụ; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và những khó khăn trong quá trình xây dựng luật, nghị định… và các văn bản quy phạm pháp luật.
 

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao và ghi nhận các kiến đóng góp thiết thực, chất lượng của thành viên tham dự Hội nghị. Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát, trao đổi về việc đổi mới cách thức thực hiện, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa đổi, bổ sung các luật và văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ chủ trì; trong đó, tập trung vào xây dựng sửa đổi, bổ sung các luật: Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, các nghị định và thông tư hướng dẫn. Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, Bộ trưởng yêu cầu Vụ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về thời gian, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng được giao để trình cấp có thẩm quyền.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

 

     Tin, ảnh: Phương Hằng

Theo http://www.moha.gov.vn