Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII của Đảng

Sáng ngày 16/8/2017, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.

 

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương,
Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

 
Các đại biểu tại Hội nghị

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương, báo cáo viên tại Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ ở khu vực Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp; các đồng chí chuyên trách, bán chuyên trách công tác đảng của các Đảng bộ trực thuộc; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ, Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ, cùng toàn thể đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Nội vụ.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, Hội nghị lần thứ 5 Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nghị quyết số 11-NQ-TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và Nghị quyết số 12-NQ-TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 
Hội nghị lần này được tổ chức nhằm quán triệt, cung cấp thêm và giúp các đồng lãnh đạo chủ chốt của các tổ chức Đảng, các đảng viên của Đảng bộ Bộ nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII; đồng thời vận dụng các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; nhất là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của ngành Nội vụ như việc hoàn thiện thể chế kinh tế phải đi đôi với việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cán bộ của toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách tiền lương, tiền công, bảo đảm an sinh xã hội… Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đề cao trách nhiệm, gương mẫu thực hiện, nói đi đôi với làm, chỉ đạo triển khai Nghị quyết một cách hiệu quả, thiết thực, nhanh chóng đưa 3 Nghị quyết quan trọng vào thực tiễn cuộc sống, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trên tinh thần đó, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị các đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững những nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 5. Thông qua cách truyền đạt các nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu cũng như những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 03 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ-TW và Nghị quyết số 12-NQ-TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII kết hợp với những ví dụ thực tế sinh động, PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã giúp các đảng viên nắm bắt được những nội dung cơ bản về 03 Nghị quyết; từ đó, từng đảng viên xác định rõ trách nhiệm bản thân trong việc thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ liên quan tới chức năng quản lý của Bộ, ngành Nội vụ.
 

 

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương
truyền đạt các nội dung và kết quả của Hội nghị Trung ương 5 tại Hội nghị

 
Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa XII tới từng đảng viên để nắm rõ hơn nội dung của Nghị quyết  trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực trong công tác triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình./.
 
Toàn cảnh Hội nghị

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hương

theo http://www.moha.GOV.VN