PrintAa

Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và một số chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ

03/11/2019

   Trong 02 ngày ngày 24 và 28 tháng 10 năm 2019, Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính và một số chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã. Dự hội nghị tập huấn có 288 Công chức tham mưu công tác cải cách hành chính; Công chức tham mưu về chế độ, chính sách thuộc Lĩnh vực Nội vụ và Công chức Văn phòng - thống kê các xã, phường, thị trấn của 13 đơn vị cấp huyện và 262 xã, phường, thị trấn.

(Đồng chí Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở  Nội vụ phát biểu chỉ đạo tập huấn)

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cho cán bộ về công tác cải cách hành chính và một số chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ cho công chức cấp huyện, cấp xã từ đó vận dụng kiến thức đã được tập huấn vào thực tế công tác tại đơn vị mình được tốt hơn.

      Hội nghị tập huấn tập trung một số nội dung về công tác cải cách hành chính và một số chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ gồm: Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019-2021, và một số nội dung về chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; hướng dẫn thực hiện Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, và một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính./. 

Tin, bài ảnh: Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn: