PrintAa

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương

27/10/2017
Ngày 17/10/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương để hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, một số nội dung mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ tỉnh Ninh Bình trở ra.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 và các chủ trương, định hướng của Đảng về chính quyền địa phương, đồng thời kế thừa những nội dung hợp lý và sửa đổi, bổ sung các bất cập, vướng mắc trong 12 năm thực hiện Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Do đó, việc nắm rõ các nội dung cơ bản, các điểm mới của Luật này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đưa những quy định của Luật đi vào cuộc sống, đặc biệt quan trọng trong việc triển khai tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng
cùng các đại biểu nghe trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cần chủ động nghiên cứu, tích cực trao đổi, thảo luận về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp, chia sẻ những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong quá trình thực hiện, tổ chức thi hành luật tại cơ quan, địa phương mình; bên cạnh đó phản ánh các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, nếu các ý kiến kiến nghị, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh, bổ sung trong công tác chỉ đạo, ban hành văn bản, hướng dẫn các nội dung liên quan trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại địa phương mình quản lý.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn trình bày chuyên đề
về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương trình bày nhiều tham luận tập trung về những nội dung quan trọng của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP) và các văn bản hướng dẫn thi hành, về những điểm cần lưu ý trong các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cụ thể như: Một số vấn đề chung về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương và về Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Kỳ họp của Hội đồng nhân dân; Một số vấn đề về quản lý địa giới hành chính trong quá trình triển khai Luật TCCQĐP; Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
 
Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ.


Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã tích cực phát biểu ý kiến, trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời nêu lên một số vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, như: việc quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND ở cấp huyện, cấp xã, đặc biệt là cấp xã loại 2 và loại 3 không quá 1 Phó Chủ tịch; Thường trực HĐND được quyết định những nội dung gì giữa 2 kỳ họp; việc thành lập tổ HĐND cấp xã; chế độ đối với đại biểu HĐND ở 2 cấp; Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính và tiêu chí phân loại đô thị cao hơn so với thực tế; việc quy định Thư ký kỳ họp HĐND các cấp, đặc biệt tại cấp xã; việc quy định số phòng chức năng của HĐND cấp tỉnh;...

Theo kế hoạch, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục tổ chức các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về lĩnh vực chính quyền địa phương với các địa phương ở khu vực miền Trung và khu vực phía Nam trong tháng 10/2017.

            Nam Phong

Theo http://www.moha.gov.vn