PrintAa

Hội nghị tập huấn phố biển, triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BNV

08/12/2014
Hội nghị tập huấn phố biển, triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 6 tháng 11 năm 2014, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn phổ biến, triển khai Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Hội nghị)
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự và chủ trì Hội nghị.
 

 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Đoàn Cường, các đồng chí Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng, phó phòng Nội vụ các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên; đại điện Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn nhấn mạnh tầm quan trọng của Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày  31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Thông tư số 15/2014/TT-BNV), Thông tư  thống nhất hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, trong đó bao gồm cả lĩnh vực tôn giáo, thi đua - khen thưởng, văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên; là căn cứ pháp lý hết sức cần thiết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ ở các địa phương, đồng thời cũng là yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã  nghe Báo cáo viên Nguyễn Quốc Khánh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ  báo cáo tóm tắt  nội dung Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ. 
Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Nội vụ báo cáo tại Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đánh giá cao những ý kiến trao đổi, thảo luận của đại biểu; đồng thời chia sẻ và  làm rõ  thêm một số ý kiến của các đại biểu về vị trí, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ, trách nhiệm của Giám đốc, Phó Giám đốc sở và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ.
 
Tin: Hà Nguyên; ảnh: Diễm Phương - Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung