PrintAa

Hội nghị tập huấn về quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử năm 2020

23/09/2020

 Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, trong 02 ngày 17-18/9/2020, Sở Nội vụ đã tổ chức 02 lớp cho gần 200 học viên nhằm triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020-2025” cho Lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng hành chính; công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin; công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh năm 2020.

Ông Trần Đình Trung – Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc và Chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, ông Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh để triển khai xây dựng có hiệu quả Chính phủ điện tử, cải cách hành chính;yêu cầu công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay, đặt ra cho ngành văn thư - lưu trữ những thách thức to lớn cần phải nghiên cứu, giải quyết để tiến tới tạo ra sự “đột phá” làm thay đổi phương thức, quy trình tổ chức quản lý từ văn thư, lưu trữ truyền thống chuyển sang giai đoạn văn thư điện tử và xây dựng mô hình lưu trữ điện tử. Việc triển khai Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hướng dẫn thực hiện thống nhất quy trình hoạt động nghiệp vụ văn thư, giúp công chức, viên chức nói chung và công chức, viên chức trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ nói riêng góp phần đưa công tác này hoạt động trở nên chuyên nghiệp, hiện đại, có hiệu quả, phục vụ mục tiêu cải cách hành chính.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử - Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực tiếp truyền đạt những nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó đi sâu và hướng dẫn làm rõ những điểm mới quy định tại Nghị định và giới thiệu Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử giữa các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”. Trong chương trình của hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin – Công báo – Tin học thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND, ông Trần Danh Đông, hướng dẫn lập hồ điện tử trên phần mềm Hồ sơ công việc tiến tới giao nộp hồ sơ tài liệu tài liệu điện tử vào Lưu trữ cơ quan; Lưu trữ lịch sử. Đồng thời các học viên được hai giảng viên cùng trao đổi, thảo luận các câu hỏi của đại biểu tham gia hội nghị và giải đáp một số vấn đề về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và giải pháp công nghệ phục vụ công tác văn thư, lưu trữ điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

                 Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử -  Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước gới thiệu các Chuyên đề

Hội nghị tập huấn về quản lý tài liệu điện tử và lưu trữ điện tử năm 2020 đã hoàn thành chương trình, mục đích đề ra. Qua đó, góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ thực hiện thống nhất, đồng bộ trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

                Tin, bài, ảnh: Hồ Thị Niêm, Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính – Văn thư lưu trữ, Sở Nội vụ