PrintAa

Khai mạc Lớp bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018”

25/09/2018

Sáng 24/9/2018, Sở Nội vụ tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng “Kiến thức, kỹ năng tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018” cho 186 học viên là cán bộ, công chức đang làm việc tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của UBND cấp xã trong tỉnh.  

(Các học viên tham dự Lớp bồi dưỡng)

Trong 03 ngày (từ 24-26/9), các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề chính: Tổ chức hoạt động của bộ phận thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; phạm vi tiếp nhận và quy trình giải quyết thủ tục hành chính; một số kỹ năng cần thiết cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

(Tiến sĩ, Giảng viên chính: Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng khoa văn bản và Công nghệ hành chính, Học viện Hành chính quốc gia)

Thông qua Lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức: Tổ chức hoạt động của bộ phận thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; nguyên tắc tổ chức thực hiện và thực tiễn tổ chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương; phạm vi tiếp nhận, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; những yêu cầu, hiểu biết đối với vị trí đang đảm nhiệm, qua đó trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng giao tiếp và ý thức đúng đắn về hoạt động công vụ để thực thi tốt nhiệm vụ được giao; biết quản lý, chỉ đạo điều hành, xử lý các tình huống cụ thể trong công tác, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính tại cơ sở.

Tin, ảnh: Bùi Hồng Lĩnh​, Phó Chánh Văn phòng Sở