PrintAa

Lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính đợt 3 khối các tỉnh, thành phố phía Bắc

03/11/2014
Tới dự và phát biểu tại Lễ khai mạc có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2014 (Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014).
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 phát biểu tại Lễ khai mạc
 
Dự Lễ khai mạc có Lãnh đạo, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; các đồng chí là ủy viên Hội đồng thi, Ban Coi thi, Hội đồng giám sát kỳ thi và 620 công chức tham dự kỳ thi.

Tại Lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 kiêm Trưởng ban Ban Coi thi đọc công bố các Quyết định số 373/QĐ-BNV ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2014, Quyết định số 374/QĐ-BNV ngày 15/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp và phổ biến các nội quy, quy chế của kỳ thi đến các thí sinh.
 
Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 kiêm Trưởng ban Ban Coi thi đọc công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và phổ biến các nội quy, quy chế của kỳ thi tại Lễ khai mạc
 
Đồng chí Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức, Bộ Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 đọc công bố Quyết định số 32/QĐ-HĐTNN ngày 10/9/2014 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 về việc thành lập Ban Coi thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2014.
 
 
Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Bộ Nội vụ Lê Minh Hương, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 đọc công bố quyết định của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 về việc thành lập Ban Coi thi
 
Phát biểu khai mạc kỳ thi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 nhấn mạnh: Việc thi nâng ngạch công chức do Bộ Nội vụ tổ chức hoặc phối hợp với các Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành tổ chức hàng năm là một khâu đặc biệt quan trọng và cần thiết trong quy trình quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và là một nội dung quan trọng gắn liền với việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Thông qua mỗi kỳ thi, công chức có thêm cơ hội tự đánh giá bản thân, để từ đó nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu và ngày càng hoàn thiện mình hơn. Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đề nghị thành viên Hội đồng thi, các giám thị, các thầy cô giáo và các thí sinh dự thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc quy chế và nội quy của kỳ thi và chúc các thí sinh dự thi bình tĩnh, tự tin, cố gắng thể hiện tốt nhất những kiến thức, năng lực và kinh nghiệm công tác của mình và đạt được kết quả cao trong kỳ thi.

Kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính Đợt 3 sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 01/11/2014 – 02/11/2014, với 04 môn thi: Kiến thức chung (thi viết); chuyên môn nghiệp vụ (trắc nghiệm); tin học văn phòng (trắc nghiệm) và ngoại ngữ.
 
Quang cảnh Lễ khai mạc
 
 

Tin, ảnh: Phương Hằng

http://moha.gov.vn/