PrintAa

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2021 của Khối thi đua các Trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

17:30 07/10/2021

     Chiều ngày 7/10/2021, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trưởng Khối thi đua các Trường Đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Lễ Ký giao ước thi đua năm học 2021 - 2022. Tại Hội nghị đã thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Khối thi đua và ký kết giao ước thi đua năm năm học 2021-2022 giữa các trường Đại học, cao đẳng trong Khối.

    Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối gồm: Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đảng y tế Hà Tĩnh; Trường Cao đẳng Nghề Việt Đức, Trường Cao đẳng nghề công nghệ, Trường Cao đẳng Nguyễn Du.

Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trong khối tiến hành lễ ký kết

     Các đơn vị trong Khối cùng thống nhất quyết tâm giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn các phong trào thi đua, các đợt thi đua với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;

    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

     Đồng thời, bám sát nhiệm vụ được phân công tại Văn bản số 478/QĐ-UBND của UBND tỉnh, các đại biểu tham dự đã thảo luận một số nội dung về Kế hoạch triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng; Quy chế hoạt động của Khối để thống nhất ban hành cùng thực hiện.

     Sự quyết tâm của Đại diện trưởng khối và phó khối thi đua

      Tại buổi lễ ký kết các đơn vị trong Khối đã nhất trí và thống nhất các nội dung giao ước thi đua, trong đó có phấn đấu 100% các đơn vị trong khối hoàn thành các tiêu chí trong giao ước thi đua đã ký.

     Tin, bài, ảnh: Võ Phúc Hà, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh