PrintAa

Nghiệm thu kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2021

16:16 24/09/2021

Chiều ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 đối với Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh).

Dự buổi nghiệm thu có Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy phát biểu tại buổi nghiệm thu
 
Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, năm 2021, Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao triển khai, tổ chức thực hiện và nghiệm thu kết quả điều tra quốc gia về cơ sở hành chính đối với các ngành và địa phương trên phạm vi cả nước. Quá trình điều tra được triển khai đồng bộ và được áp dụng công nghệ thông tin để thu thập những thông tin cơ bản về số lượng cơ sở hành chính; số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu, chi của cơ sở hành chính….. Kết quả điều tra sẽ cung cấp các số liệu, dữ liệu phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Hà Tĩnh cũng là một trong những địa phương hoàn thành thu thập thông tin và công tác nghiệm thu đúng thời gian quy định. Sau buổi nghiệm thu, đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ để hoàn thành các nhiệm vụ điều tra theo kế hoạch.

Đ/c Trần Đình Trung, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đọc báo cáo tổng kết và trao đổi tại buổi nghiệm thu

Báo cáo kết quả Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Trung cho biết, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng việc thực hiện Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn triển khai công tác Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh kịp thời, đảm bảo theo quy định.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Tổng điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh luôn nhận được chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương. Ban Chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai Phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đội ngũ quản trị viên, giám sát viên, nhất là cấp tỉnh, với tinh thần, trách nhiệm cao, đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát Phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc, chặt chẽ; Phiếu điều tra được kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Tổng số 438 cơ sở hành chính đã hoàn thành việc kế khai Phiếu, cập nhật thông tin theo đúng hướng dẫn, quy định. Đã nghiệm thu 438/438 Phiếu điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Mạnh Quân phát biểu tại buổi nghiệm thu

Đánh giá kết quả nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính tỉnh Hà Tĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân, thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kê khai Phiếu điều tra cơ bản đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Đội ngũ quản trị viên, giám sát viên, nhất là cấp tỉnh, với tinh thần, trách nhiệm cao, đã thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ người cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng tiến độ thu thập thông tin theo quy định; kiểm soát chặt chẽ logic, chất lượng thông tin do đơn vị hành chính cung cấp. Công tác kiểm tra, rà soát Phiếu trước khi nghiệm thu được thực hiện tập trung, nghiêm túc, chặt chẽ. Phiếu điều tra được kiểm tra, giám sát theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Qua đó, đánh giá kết quả phiếu điều tra của tỉnh Hà Tĩnh đạt yêu cầu 100%.

Ông Nguyễn Mạnh Quân đề nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo rà soát lại toàn bộ số Phiếu của tỉnh Hà Tĩnh, hoàn thiện một số Phiếu thu thập thông tin còn những lỗi nhỏ.

Về kinh phí, thực hiện thanh toán và quyết toán theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương và quy định của Nhà nước.

Quang cảnh buổi nghiệm thu tại điểm cầu Bộ Nội vụ

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh Phan Thị Tố Hoa cho biết, nhìn chung, cuộc điều tra trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

Đ/c Phan Thị Tố Hoa, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại buổi nghiệm thu

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh Hà Tĩnh, bà Phan Thị Tố Hoa trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, sự hỗ trợ thường xuyên của Tổ Thường trực Trung ương và khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu và hoàn thiện đầy đủ các nội dung mà Ban Chỉ đạo Trung ương đã yêu cầu trong buổi nghiệm thu để bảo đảm thông tin được thu thập đạt chất lượng cao nhất./.

Tin, bài, ảnh: Trần Hoài Nam, Phòng CCHC&VTLT