PrintAa

Nhân dịp đầu năm mới 2019 và mừng Xuân Kỷ Hợi, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ. Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Bộ trưởng.

18/02/2019
Nhân dịp đầu năm mới 2019 và mừng Xuân Kỷ Hợi, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí cán bộ lão thành, hưu trí, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ trân trọng đăng tải toàn văn bức thư của Bộ trưởng.