PrintAa

Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ tổ chức công bố Quyết định thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà và các đơn vị trực thuộc

10:59 21/09/2021

Thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ, Quyết định số 171/QĐ-ĐTTKTCV ngày 09/7/2021 của Trưởng Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ về việc trưng tập các công chức tham gia thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ và Văn bản số 151/KH-ĐTTr ngày 07/7/2021 về Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2021; Sáng ngày 21/9/2021, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà, Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại UBND huyện Lộc Hà và các đơn vị trực thuộc.

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn Thanh tra, kiểm tra gồm có: Ông Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ cùng các thành viên Đoàn; về phía Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà gồm có: Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện; Trưởng các phòng, ban chuyên môn và Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Thảo, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ, thành viên Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ công bố Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 15/4/2021; Kế hoạch số 151/KH-ĐTTr ngày 07/7/2021.

Quang cảnh buổi công bố Quyết định thanh tra

Ông Phạm Quốc Khánh, Trưởng phòng Nội vụ đại diện Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà trình bày báo cáo theo đề cương do Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ yêu cầu.

Ông Mai Trường Sinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ phát biểu chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra, kiểm tra công vụ tiến hành thanh tra tại Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà và các đơn vị trực thuộc từ ngày 21/9/2021 đến ngày 05/10/2021./.

Tin, bài, ảnh: Đoàn Chung, Thanh tra Sở Nội vụ.