PrintAa

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, tăng cường năng lực hội nhập ASEAN cho công chức Bộ Nội vụ

07/11/2017

Sáng ngày 07/11/2017, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, tăng cường năng lực hội nhập ASEAN cho công chức Bộ Nội vụ.

 


Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Phạm Hùng Thắng phát biểu khai mạc Lớp tập huấn 

Tham dự Lớp tập huấn có Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ Trần Lưu Trung; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Phạm Hùng Thắng; các Báo cáo viên: Bùi Thế Giang nguyên Đại sứ và Phó Trưởng phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam tại Liên Hợp quốc, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng; nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Nội vụ Vũ Viết Thịnh và nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Nội vụ Lương Quang Luyện và các học viên là công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Phạm Hùng Thắng nhấn mạnh, xác định được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ luôn xác định việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức làm công tác hợp tác quốc tế của Bộ là việc cần thiết và thường xuyên.

Để kịp thời cập nhật các thông tin cần thiết, phục vụ công tác chuyên môn, cũng như để bồi dưỡng được một đội ngũ công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế có kiến thức chuyên môn, chuyên nghiệp, nắm chắc các kỹ năng cơ bản, Bộ Nội vụ tổ chức khóa tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức đối ngoại, tăng cường năng lực hội nhập ASEAN cho công chức Bộ Nội vụ”. Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Bộ nhằm nâng cao năng lực cho công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế.

Phó Vụ trưởng Phạm Hùng Thắng hi vọng các thông tin, kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực này không chỉ thiết thực đối với các công chức, viên chức làm công tác hợp tác quốc tế nói riêng và còn hữu ích với tất cả công chức, viên chức nói chung. Đồng thời, đề nghị các học viên tham dự tích cực để tiếp thu được đầy đủ các nội dung do báo cáo viên trình bày, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những vấn đề chưa rõ, những hạn chế, bất cập trong thực tiễn công tác.

Bùi Thế Giang nguyên Đại sứ và Phó Trưởng phái đoàn đại diện Thường trực của Việt Nam 
tại Liên Hợp quốc, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tây Âu và Bắc Mỹ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, 
Báo cáo viên trình bày chuyên đề về tình hình khu vực và thế giới
 

 

Tại khóa tập huấn lần này, các học viên sẽ được các báo cáo viên trình bày tập trung vào ba chuyên đề chính: Tình hình khu vực và thế giới; Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ; Một số vấn đề định hướng, trọng tâm trong quá trình hội nhập quốc tế của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các học viên chia sẻ những bài học, kinh nghiệm, trao đổi và thảo luận về những vướng mắc, tồn tại hạn chế, những bất cập trong thực tiễn với các Báo cáo viên.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

           Anh Cao

Theo http://www.moha.gov.vn