PrintAa

Tập trung giải quyết khó khăn về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn

16/07/2019
(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 16/7.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh phương châm hành động của năm là: “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh công nghệ”.

Ngay từ đầu năm, với quyết tâm chính trị cao, toàn ngành đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong 6 tháng đầu năm 2019 và đạt được những kết quả quan trọng.

Tập trung giải quyết khó khăn về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế như: Việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa đồng bộ, thống nhất; cơ cấu lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ở một số địa phương còn chưa hợp lý, chưa tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả chưa cao; thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn khó khăn, vướng mắc; giải quyết chính sách khi sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính còn khó khăn.

Tập trung giải quyết khó khăn về tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn

Trung tâm Hành chính công thị xã Kỳ Anh

Hội nghị cũng đã có 16 ý kiến tham luận (của các bộ, ngành và địa phương) với 26 nhóm nội dung, tập trung thảo luận các vấn đề như: Công tác tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới; biên chế công chức, viên chức; sắp xếp các cơ quan chuyên môn, cấp huyện, xã, phường và thị trấn; công tác thi đua khen thưởng và tổ chức, hoạt động của các hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân (Ảnh www.moha.gov.vn)

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị, ngành nội vụ các cấp tập trung giải quyết khó khăn về tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn và biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế; kiểm tra thực hiện tinh giản biên chế theo báo cáo của bộ, ngành và địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Các địa phương tập trung triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp.

Theo http://baohatinh.vn