PrintAa

Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

09/10/2017

Sáng ngày 06/10/2017, tại trụ sở Bộ, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức  Tọa đàm khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để xây dựng Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XII.

GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát và TS. Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đồng chủ trì Tọa đàm.

 


GS. TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi Tọa đàm

Dự buổi Tọa đàm có PGS. TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng đoàn khảo sát; các thành viên trong Đoàn khảo sát; Lãnh đạo Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ; các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị chuyên môn thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

TS. Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi Tọa đàm

 

Tọa đàm được hai đơn vị tổ chức nhằm mục đích nghiên cứu, khảo sát thực tế kết hợp với tọa đàm khoa học tập trung vào 11 vấn đề chính: 1- Tình hình đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược hiện nay: Đánh giá những ưu điểm, hạn chế nổi bật. 2- Vấn đề phát hiện nguồn cán bộ: Những cách thức phát hiện để quy hoạch; những ưu điểm, hạn chế, bất hợp lý; các đề xuất, kiến nghị cụ thể để khắc phục. 3- Vấn đề quy hoạch cán bộ, thi tuyển công chức: Nên lựa chọn phương án nào? Những ưu điểm, hạn chế của từng phương án; các đề xuất, kiến nghị. 4- Vấn đề đánh giá cán bộ: Những điểm hợp lý, bất hợp lý hiện nay; làm thế nào để đánh giá đúng, thực chất cán bộ. 5- Vấn đề quy trình đề bạt cán bộ: Những ưu điểm, hạn chế; vì sao đề bạt đúng quy trình, nhưng chất lượng vẫn không bảo đảm, dư luận bức xúc? Cơ chế và quy trình sàng lọc cán bộ cần phải như thế nào? Các đề xuất, kiến nghị. 6- Vấn đề phương thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Những điểm hợp lý, bất hợp lý; các đề xuất, kiến nghị. 7- Vấn đề sử dụng đội ngũ cán bộ: Những ưu điểm, hạn chế; các đề xuất, kiến nghị. 8- Vấn đề luân chuyển cán bộ: Những ưu điểm, hạn chế; các đề xuất, kiến nghị. 9- Vấn đề đại hội bầu trực tiếp thường vụ, bí thư, phó bí thư: Những ưu điểm, hạn chế; các đề xuất, kiến nghị. 10- Vấn đề nhất thể hóa, kiêm nhiệm chức danh bí thư và chủ tịch, trưởng ban đảng và trưởng cơ quan chính quyền: Những thuận lợi, bất lợi; các đề xuất, kiến nghị. 11- Vấn đề chế độ, chính sách đối với cán bộ: Những ưu điểm, hạn chế; các đề xuất, kiến nghị.

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, được sự phân công của Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ đã trình bày tóm tắt các nội dung liên quan đến các vấn đề tại Tọa đàm; đồng thời, tập trung thảo luận, tích cực trao đổi với các thành viên trong Đoàn khảo sát, bên cạnh đó, chỉ ra những mặt thuận lợi, những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong quá trình thực hiện; tìm ra những giải pháp, những kiến nghị đề xuất. Trên cơ sở những trao đổi thảo luận giữa hai bên tại Tọa đàm, giúp Hội đồng Lý luận Trung ương tổng hợp và hoàn thiện xây dựng Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 7, khóa XII về công tác cán bộ.

 

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

 

               Anh Cao

Theo http;//www.moha.gov.vn