PrintAaa

Điều động Công chức Trần Anh Tuấn, công chức UBND huyện Lộc Hà đến công tác tại Sở Nội vụ

14:12 10/05/2021
pdfQD-dieu-dong-ong-Tran-Anh-Tuan(10.05.2021_11h01p07)_signedQD-dieu-dong-ong-Tran-Anh-Tuan(10.05.2021_11h01p07)_signedDownload