PrintAaa

Điều động công chức Võ Phúc Hà, Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đến công tác tại Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh

17:38 12/08/2021
pdfQD-dieu-dong-ong-Vo-Phuc-Ha(12.08.2021_16h23p33)_signedQD-dieu-dong-ong-Vo-Phuc-Ha(12.08.2021_16h23p33)_signedDownload