PrintAaa

Điều động ông Đồng Anh Đức - Phó Chánh Thanh tra Sở đến nhận công tác tại Phòng Xây dựng chính quyền - Tổ chức biên chế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng.

16:01 24/03/2022
pdfQD-dieu-dong-bo-nhiem-Dong-Anh-Duc-(24.03.2022_15h43p34)_signedQD-dieu-dong-bo-nhiem-Dong-Anh-Duc-(24.03.2022_15h43p34)_signedDownload