PrintAaa

Về việc điều động công chức Phan Thị Thúy Hường từ phòng CCHC&VTLT đến Thanh Tra Sở

16:59 06/05/2022
pdfQD-dieu-dong-cong-chuc-Phan-Thi-Thuy-Huong(06.05.2022_16h25p28)_signed_(1)QD-dieu-dong-cong-chuc-Phan-Thi-Thuy-Huong(06.05.2022_16h25p28)_signed_(1)Download