PrintAaa

Về việc nâng lương đối với HĐ 68, Trần Thị Quyết, Văn phòng Sở Nội vụ

17:45 29/04/2022
pdfQD-nang-luong-TX-Tran-Thi-Quyet(29.04.2022_17h35p48)_signedQD-nang-luong-TX-Tran-Thi-Quyet(29.04.2022_17h35p48)_signedDownload