PrintAa

Góp ý dự thảo Văn bản Quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; số lượng, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố

18/06/2019
pdf703snv.signed703snv.signedDownload
docKem_703Kem_703Download