PrintAa

Xin ý kiến góp ý Dự thảo Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

18/06/2019
pdf397snv.signed397snv.signedDownload
docx2019_Du_thao_Quy_che2019_Du_thao_Quy_cheDownload